Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Przepisy dotyczące maseczek w pracy

02 grudnia 2020
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Od dnia 2 grudnia 2020 roku zmieniono przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. Od decyzji pracodawcy zależeć będzie czy pracownicy będą musieli stosować maseczki lub inne zabezpieczenia w pomieszczeniach gdzie przebywa więcej niż 1 osoba.

 

"Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ...

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,"

 

Dodatkowo z nakazu zakrywania nosa i ust w pomieszczeniu gdzie spożywania się posiłek wyłączono między innymi zakłady pracy.

 

"Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

...

3) spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, oraz po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu."
 

 

Przepisy obowiązująca do 1 grudnia.

Od dnia 28 listopada 2020r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; § 25 obowiązek zakrywania twarzy wprowadzono również w zakładach pracy gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. 


„2) …
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.”


Przepis ten jest niedostosowany do warunków pracy, gdyż stosowanie go w praktyce w wielu przypadkach, zwłaszcza w dużych firmach uniemożliwiałoby pracownikom spożywanie napojów i posiłków z powodu braku możliwości wydzielenia osobnego miejsca dla każdego zatrudnionego. Pracodawcom zaś utrudniałoby stosowanie chociażby rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie obowiązku zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych pracownikom wykonującym pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, którzy są zatrudnieni na stanowiskach określonych w trybie powyższego rozporządzenia.


Zgodnie z § 25. rozporządzenia odkrycie ust i nosa w czasie spożywanie posiłku jest możliwe ale:
„  3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
3) spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.„

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin