Od dnia 2 grudnia 2020 roku zmieniono przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. Od decyzji pracodawcy zależeć będzie czy pracownicy będą musieli stosować maseczki lub inne zabezpieczenia w pomieszczeniach gdzie przebywa więcej niż 1 osoba.

 

"Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ...

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,"

 

Dodatkowo z nakazu zakrywania nosa i ust w pomieszczeniu gdzie spożywania się posiłek wyłączono między innymi zakłady pracy.

 

"Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

...

3) spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, oraz po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu."
 

 

Przepisy obowiązująca do 1 grudnia.

Od dnia 28 listopada 2020r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; § 25 obowiązek zakrywania twarzy wprowadzono również w zakładach pracy gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. 


„2) …
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.”


Przepis ten jest niedostosowany do warunków pracy, gdyż stosowanie go w praktyce w wielu przypadkach, zwłaszcza w dużych firmach uniemożliwiałoby pracownikom spożywanie napojów i posiłków z powodu braku możliwości wydzielenia osobnego miejsca dla każdego zatrudnionego. Pracodawcom zaś utrudniałoby stosowanie chociażby rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie obowiązku zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych pracownikom wykonującym pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, którzy są zatrudnieni na stanowiskach określonych w trybie powyższego rozporządzenia.


Zgodnie z § 25. rozporządzenia odkrycie ust i nosa w czasie spożywanie posiłku jest możliwe ale:
„  3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
3) spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.„

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

 

17 stycznia 2021
Terminy przekazania deklaracji podatkowych za 2020r. PIT-11 informacja o dochodach
10 stycznia 2021
Święta wolne od pracy w 2021 roku Nowy Rok, -
03 stycznia 2021
Od pierwszego stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady zawierania umów
27 grudnia 2020
Ograniczenia przedłużono do 31 stycznia 2021r.  Od dnia 28 grudnia
06 grudnia 2020
Osobowy podlegające ubezpieczeniu ZUS odprowadzają między innymi składki na ubezpieczenia
02 grudnia 2020
Od dnia 2 grudnia 2020 roku zmieniono przepisy dotyczące zakrywania
02 grudnia 2020

Przepisy dotyczące maseczek w pracy

 

pracosfera.com

 

 

 

Terminy przekazania

PIT za rok 2020

 

 

 

 

Święta wolne od pracy

w 2021 roku

 

 

 

 

 

Zasady zgłaszania

umów o dzieło do ZUS

 

Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt