e-rejestracja do lekarza

 

 

Polskie prawo

jazdy kierowców taxi

 

 

 

Podatek od plastiku

 

pracosfera.com

Skierowanie do pracy zdalnej

07 maja 2023
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on

Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę i pracownika. Kodeks pracy dopuszcza jednak możliwość wydania przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy zdalnej w ściśle określonych przypadkach.

 

Skierowanie pracownika do pracy zdalnej może nastąpić:

 

  • w okresie stanu nadzwyczajnego (tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej), stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;

 

  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

 

Skierowanie do pracy zdalnej z wyżej wymienionych powodów jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin