Wyposażenie stanowiska

pracy z laptopem

 

 

Dofinansowanie

soczewek

kontaktowych

 

 

 

Wygasa ważność

profilu zaufanego

 

pracosfera.com

Skierowanie do pracy zdalnej

07 maja 2023
Od 17 listopada 2023 r. weszły w życie nowe przepisy
17 listopada 2023 roku zmianie uległy przepisy dotyczące refundacji zakupionych
31 października 2023 roku wygaśnie ważność profilu zaufanego, przedłużonego automatycznie
W 2023 roku święto 11 listopada wypada w sobotę. Pracownicy
Od 8 października 2023 roku pracownicy nie mogą wykonywać już
Płaca minimalna od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 4242

Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę i pracownika. Kodeks pracy dopuszcza jednak możliwość wydania przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy zdalnej w ściśle określonych przypadkach.

 

Skierowanie pracownika do pracy zdalnej może nastąpić:

 

  • w okresie stanu nadzwyczajnego (tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej), stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;

 

  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

 

Skierowanie do pracy zdalnej z wyżej wymienionych powodów jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin