Dodatkowe przerwy

w pracy od 2023 roku

 

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia 2023

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia -

miejsce pracy

 

pracosfera.com

Skierowanie do pracy zdalnej

07 maja 2023
W 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące przerw w
Pracodawca w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do
Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły
Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany w zatrudnianiu na okres próbny.
Nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku wprowadza zmiany w zakresie

Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę i pracownika. Kodeks pracy dopuszcza jednak możliwość wydania przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy zdalnej w ściśle określonych przypadkach.

 

Skierowanie pracownika do pracy zdalnej może nastąpić:

 

  • w okresie stanu nadzwyczajnego (tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej), stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;

 

  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

 

Skierowanie do pracy zdalnej z wyżej wymienionych powodów jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin