Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Świadczenie jednorazowe dotyczące zanieczyszczenia Odry

02 października 2022
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

30 września 2022 roku weszły w życie przepisy umożliwiające otrzymanie jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na Odrze.

 

Świadczenie będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy prowadzili swoją działalność na terenie powiatów, przez które przepływa Odra lub położonych w jej pobliżu, z branż najbardziej poszkodowanych przez zanieczyszczenie Odry.

 

O świadczenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy:  

  • z branży turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki.);

  • branży gastronomicznej (restauracje, bary);

  • branży sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego).

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin