Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt

 

W 2022 roku wprowadzono ulgę pozwalającą firmom sprzedającym wytwarzane przez siebie produkty (przedmioty materialne) odliczyć dodatkowo od przychodów „koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów”. Ulga na ekspansję zwana również marketingową pozwala odliczyć dwukrotnie koszty.  Pierwszy raz w ramach standardowego odliczania kosztów uzyskania przychodów i drugi raz w ramach ulgi.

 

Uga przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym PIT według skali lub liniowo oraz podatnikom CIT, wytwarzającym produkty.

 

Stosując ulgę można odliczyć tzw. koszty kwalifikowane:

"1 uczestnictwa w targach poniesione na:

  •  organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

 

2 działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

 

3 dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

 

4 przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

 

5 przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom."

 

Zastosowanie odliczenia jest możliwe jeśli w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat, spełniony zostanie któryś z trzech poniższych warunków:

 

"1 Zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu z rokiem poprzedzającym rok, w którym nastąpiło poniesienie tych kosztów.

2 Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.

3 Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju."

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

W 2022 roku Święta Bożego Narodzenia wypadają 25 grudnia (niedziela)
Od 01 stycznia 2023 roku podwyższone zostaną minimalne kwoty diet
Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek będzie miał
W nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
W 2022 roku wprowadzono ulgę pozwalającą firmom sprzedającym wytwarzane przez
Płaca minimalna od 1 styczna 2023 roku wynosić będzie 3490
23 października 2022

Ulga na ekspansję

 

pracosfera.com

 

 

Czy za 25 grudnia 2022

przysługuje dodatkowy

dzień wolny?

 

 

 

Stawka diety

za podróż służbową 2023

 

 

 

 

Obowiązkowy ZUS PUE

w 2023 roku