Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Ulga na ekspansję

23 października 2022
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

W 2022 roku wprowadzono ulgę pozwalającą firmom sprzedającym wytwarzane przez siebie produkty (przedmioty materialne) odliczyć dodatkowo od przychodów „koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów”. Ulga na ekspansję zwana również marketingową pozwala odliczyć dwukrotnie koszty.  Pierwszy raz w ramach standardowego odliczania kosztów uzyskania przychodów i drugi raz w ramach ulgi.

 

Uga przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym PIT według skali lub liniowo oraz podatnikom CIT, wytwarzającym produkty.

 

Stosując ulgę można odliczyć tzw. koszty kwalifikowane:

"1 uczestnictwa w targach poniesione na:

  •  organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

 

2 działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

 

3 dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

 

4 przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

 

5 przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom."

 

Zastosowanie odliczenia jest możliwe jeśli w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat, spełniony zostanie któryś z trzech poniższych warunków:

 

"1 Zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu z rokiem poprzedzającym rok, w którym nastąpiło poniesienie tych kosztów.

2 Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.

3 Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju."

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin