Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Ulga na ekspansję

23 października 2022
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

W 2022 roku wprowadzono ulgę pozwalającą firmom sprzedającym wytwarzane przez siebie produkty (przedmioty materialne) odliczyć dodatkowo od przychodów „koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów”. Ulga na ekspansję zwana również marketingową pozwala odliczyć dwukrotnie koszty.  Pierwszy raz w ramach standardowego odliczania kosztów uzyskania przychodów i drugi raz w ramach ulgi.

 

Uga przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym PIT według skali lub liniowo oraz podatnikom CIT, wytwarzającym produkty.

 

Stosując ulgę można odliczyć tzw. koszty kwalifikowane:

"1 uczestnictwa w targach poniesione na:

  •  organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

 

2 działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

 

3 dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

 

4 przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

 

5 przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom."

 

Zastosowanie odliczenia jest możliwe jeśli w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat, spełniony zostanie któryś z trzech poniższych warunków:

 

"1 Zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu z rokiem poprzedzającym rok, w którym nastąpiło poniesienie tych kosztów.

2 Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.

3 Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju."

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin