Nowe, obowiązkowe

wyposażenie samochodu

 

 

 

 

 

Płaca minimalna

od lipca 2024

 

pracosfera.com

Umowa na okres próbny - terminy

23 kwietnia 2023
Od 7 lipca 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy
1 lipca 2024 roku w Warszawie zaczynie działać Strefa Czystego
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany w zatrudnianiu na okres próbny.

 

„Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 21 –23, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

 

§ 21.  Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

 

§ 22. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

 

1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

 

§ 23 . Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 22 , nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.”,

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie Kodeksu Pracy

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin