Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Wniosek o niepobieranie podatku

12 lutego 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

W 2023 roku wprowadzono przepisy umożliwiające podatnikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym.

 

Od 2022 roku funkcjonują przepisy dotyczące możliwości złożenia pracodawcy oświadczenia o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy.

 

Podatnik, który przewidywał, że jego dochody w danym roku podatkowym nie przekroczą 30 000 zł. mógł w 2022 roku złożyć swojemu pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek, jednak przepisy te nie dotyczyły osób zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Od 1 stycznia 2023 roku z powyższych uregulowań mogą skorzystać również osoby zatrudnione na umowę o pracę.  

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin