Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

10 września 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 roku życia, a nie przekroczyła 18 roku życia.

 

Wynagrodzenie pracownika młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w szkole wynosi:

 

  • nie mniej niż 8 procent przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia;

 

  • nie mniej niż 9 procent przeciętnego wynagrodzenia w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia;

 

  • nie mniej niż 10 procent przeciętnego wynagrodzenia w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia.

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy wynosi nie mniej niż 7%.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin