Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Zmiany w urlopach po pandemii

06 sierpnia 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania pracowników na urlop, wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Pracownik miał obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni jeśli pracodawca skierował go na urlop.

 

Pracodawca mógł skierować pracownika na zaległy urlop we wskazanym przez siebie terminie, z pominięciem planu urlopów i bez uzyskania zgody pracownika.

 

Od 1 lipca 2023 roku urlop powinien być wykorzystywany zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin