Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Zmiany w urlopach po pandemii

06 sierpnia 2023
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania pracowników na urlop, wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Pracownik miał obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni jeśli pracodawca skierował go na urlop.

 

Pracodawca mógł skierować pracownika na zaległy urlop we wskazanym przez siebie terminie, z pominięciem planu urlopów i bez uzyskania zgody pracownika.

 

Od 1 lipca 2023 roku urlop powinien być wykorzystywany zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin