Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Zniesienie opłat rejestracyjnych

01 czerwca 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

 

Od 1 lipca 2023 roku zniesione zostały opłaty ewidencyjne, które były dotychczas płacone przez kierowców podczas:

 

  • rejestracji pojazdu i odbioru dowodu rejestracyjnego,
  • wydania tablic rejestracyjnych,
  • wymiany bezterminowego prawa jazdy,
  • pozwolenia czasowego i zalegalizowania tablic,
  • przeprowadzenia badania technicznego oraz odczytu stanu drogomierza po jego wymianie.

 

Nowe przepisy dotyczą zniesienia tylko opłaty ewidencyjnej w wysokości od 0,50 do 1,00 zł. Kierowcy nadal będą musieli płacić za wyżej wymienione usługi ale już bez opłaty ewidencyjnej.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin