Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Badania lekarskie po pandemii 

16 lipca 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Od 1 lipca 2023 roku odwołany został stan epidemiczny. Od tego dnia przestają obowiązywać przepisy dotyczące medycyny pracy, wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Do 30 czerwca pracodawcy, mogli korzystać z przepisów umożliwiających przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich upływającej po 7 marca 2020 roku, wydanych na podstawie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych bez konieczności wykonywania badań przez pracownika. Od 1 lipca 2023 roku pracodawcy będą mieli 180 dni na skierowanie na badania i uzupełnienie orzeczeń lekarskich pracowników, którzy nie wykonywali badań w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Po upływie 180 dni od dnia 1 lipca 2023 roku stracą również ważność orzeczenia lekarskie wydane pracownikom w czasie pandemii przez lekarzy innych specjalności niż medycyna pracy.

 

Źródło: pracosfera.com

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin