Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Badania lekarskie po pandemii 

16 lipca 2023
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Od 1 lipca 2023 roku odwołany został stan epidemiczny. Od tego dnia przestają obowiązywać przepisy dotyczące medycyny pracy, wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Do 30 czerwca pracodawcy, mogli korzystać z przepisów umożliwiających przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich upływającej po 7 marca 2020 roku, wydanych na podstawie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych bez konieczności wykonywania badań przez pracownika. Od 1 lipca 2023 roku pracodawcy będą mieli 180 dni na skierowanie na badania i uzupełnienie orzeczeń lekarskich pracowników, którzy nie wykonywali badań w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Po upływie 180 dni od dnia 1 lipca 2023 roku stracą również ważność orzeczenia lekarskie wydane pracownikom w czasie pandemii przez lekarzy innych specjalności niż medycyna pracy.

 

Źródło: pracosfera.com

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin