Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Dodatkowe przerwy w pracy od 2023 roku

04 czerwca 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

W 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące przerw w pracy. 

 

Wprowadzono dodatkowe przerwy dla pracowników, których czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin lub  16 godzin.

 

  • Jeżeli czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;

 

  • jeśli czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Pracownik pracujący ponad 9 godzin, ma więc prawo do dwóch co najmniej 15 minutowych przerw;

 

  • gdy czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Pracownik pracujący ponad 16 godzin, ma więc prawo do trzech co najmniej 15 minutowych przerw.

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin