Motywy, które kierują nami przy podejmowaniu decyzji i realizacji zadań mają duże znaczenie dla skutecznego osiągania celów. Gdy podejmujemy działania, które sprawiają nam satysfakcję, przyjemność lub po prostu nas bawią osiągamy lepsze wyniki w dłuższym okresie czasu, niż gdy podobne działania podejmujemy wyłącznie ze względu na czynniki zewnętrzne np. konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Motywacja spowodowana czynnikami wewnętrznymi wynikającymi z potrzeby samorealizacji nazywana jest motywacją wewnętrzną. W przypadku motywacji wewnętrznej nagrodą jest samo osiągnięcie celu w przeciwieństwie do motywacji zewnętrznej, gdzie nagrodą są status społeczny, pieniądze lub inne korzyści materialne.

 
 
Miliardy niezrealizowanych postanowień
 
Miliardy ludzi na całym świecie przystępują do realizacji celów, których nigdy nie doprowadzają do końca. Na czołowych miejscach listy najpopularniejszych niezrealizowanych postanowień z pewnością znalazłyby się: rzucanie palenia i innych używek, poprawianie kondycji fizycznej ,efektywne odchudzanie, nauka np. języków obcych. Próby osiągania celów, które wydają się proste ze względu na niewielkie nakłady czasu i środków finansowych, często w dłuższym okresie kończą się porażką. 
 
Gdy media atakują cię wizerunkami modelek w rozmiarze 0 i okazuje się, że kolejna wybrana przez ciebie bluzka nie istnieje w twoim rozmiarze, co więcej nigdy nie będzie istnieć podejmujesz decyzję o odchudzaniu. Pierwszy krok to wybranie diety, najlepiej bardzo uciążliwej, bo taka jest powszechnie uważana za najskuteczniejszą. Jedzenie którego smak niestety śni się po nocach, pory posiłków ustalone są co do sekundy, a ilość potraw co do kalorii.
I tu pojawia się problem. Po przeanalizowaniu opisów kilku diet twoja motywacja wewnętrzna zostaje znacznie nadszarpnięta. Jeśli będziesz odchudzać się tylko po to, aby twój rozmiar był rozmiarem ubrania, które zamierzasz właśnie kupić wystarczy, że będziesz kierować się wyłącznie motywacją zewnętrzną. Gdy efekty odchudzania mają utrzymać się przez lata należy rozbudzić w sobie silną motywację wewnętrzną, trudno poddającą się niekorzystnym czynnikom zewnętrznym, takim jak na przykład tradycyjne święta z dużą ilością potraw. Zamiast uciążliwej diety wybierz potrawy, które lubisz, a ich ilość i jakość dobierz tak by nie przyczyniały się do tycia. Jedzenie nadal będzie dla ciebie przyjemnością i jednocześnie odczuwać będziesz satysfakcję ze zgubionych kilogramów. 
 
Mimo, że motywacja wewnętrzna każdego człowieka jest inna, zależności analogiczne do opisanych w powyższym uproszczonym przykładzie, występują w większości podejmowanych przez nas działaniach. Przed rozpoczęciem realizacji zadania zastanów się czy efekt, który zamierzasz osiągnąć ma być z założenia efektem krótkotrwałym, czy długotrwałym oraz czy zadania możesz wykonywać w sposób sprawiający ci satysfakcję i przyjemność. Poznanie motywów jakimi się kierujesz oraz znalezienie odpowiedniego sposobu działania może sprawić, że cieszyć się będziesz kolejnym zrealizowanym postanowieniem. 
 
 
Motywacja wewnętrzna w pracy
 
Znaczenie motywacji wewnętrznej coraz częściej podkreślane jest również w odniesieniu do pracy zawodowej, szczególnie w pracy niewymagającej standaryzacji działań, a inicjatywy i kreatywności. Zwiększanie motywacji zewnętrznej zwiększa produktywność tylko w krótkim okresie czasu. Idealnym stanem dla osiągnięcia wysokiej produktywności byłoby połączanie oddziaływania motywacji zewnętrznej takiej jak wynagrodzenia, nagrody, świadczenia ze zwiększeniem motywacji wewnętrznej pracowników.  
 
 
pracosfera.com 
 

 

07 kwietnia 2013
Jak osiągnąć cel czyli motywacja wewnętrzna 
19 stycznia 2020
W 2020 r. zmianie uległy terminy składania deklaracji podatkowych PIT
12 stycznia 2020
Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące
29 grudnia 2019
Indywidualny rachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora na stronie
15 grudnia 2019
Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie nowy wzór tablic
08 grudnia 2019
Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostaną indywidualne rachunki bankowe
24 listopada 2019
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy znowelizowanego

 

pracosfera.com

 

 

 

Nowy termin PIT

 

 

 

 

 

Terminy płatności

 

 

Jak sprawdzić

rachunek podatkowy

 

 

 

O pracosfera

Regulamin