Nowe, obowiązkowe

wyposażenie samochodu

 

 

 

 

 

Płaca minimalna

od lipca 2024

 

pracosfera.com

Komu ZUS wystawia PIT? 

17 marca 2024
Od 7 lipca 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy
1 lipca 2024 roku w Warszawie zaczynie działać Strefa Czystego
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w

Część osób posiadająca ubezpieczenie w ZUS może otrzymać z ZUS rozliczenie roczne PIT.

 

ZUS wystawił PIT za 2023 rok osobom, które pobierały świadczenie z ubezpieczeń społecznych, wypłaconych przez ZUS w 2023 roku.

 

PIT-40A został wystawiony dla:

 

  • emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok, i wystąpiła u nich niedopłata podatku lub kwota rozliczenia wynosi zero złotych;
  • osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty socjalnej.

 

PIT-11A został wystawiony dla osób, które otrzymały:

 

  • inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne;
  • złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi;
  • złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej;
  • złożyli wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A;
  • mają nadpłatę podatku;
  • w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

 

PIT-11 został wystawiony dla osób które otrzymały:

 

  • świadczenie należne po osobie zmarłej;
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie zus. pl

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin