Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Kto powinien złożyć PIT-3 

08 stycznia 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Druk PIT-3 jest drukiem zawierającym oświadczenie osób otrzymujących zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

 

PIT-3 składają osoby pobierające zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego przez okres pełnego miesiąca i odprowadzające podatek dochodowy.

 

Złożenie druku do organu rentowego np. ZUS wypłacającego zasiłek pozwala na obliczenie podatku z zastosowaniem pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie należy złożyć przed 1 wypłatą zasiłku razem z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłku.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin