Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

mDowód

20 sierpnia 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego rodzaju dowodu tożsamości tj. mDowodu.

 

mDowód jest to dokument cyfrowy w aplikacji mObywatel, nie jest to jednak cyfrowa wersja dowodu osobistego. Dokumenty mają różną serię, numer, datę wydania i datę ważności.

 

Od 14 lipca zamiast dowodem osobistym można wylegitymować się mDowodem np. w urzędach lub przychodniach.

 

mDowodem nie będzie można potwierdzić tożsamości:

 

  • przy przekraczaniu granicy kraju,

  • przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty,

  • przy załatwianiu sprawy w bankach i innych podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin