W 2020 r. zmianie uległy terminy składania deklaracji podatkowych PIT dla podatników, którzy mają obowiązek złożenia deklaracji do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


Termin uległ doprecyzowaniu w związku z tym deklaracje podatkowe powinny zostać złożone od 15 lutego do 30 kwietnia. 


Deklaracje złożone w terminie wcześniejszym będą uznane za złożone 15 lutego i od tego dnia liczony będzie termin zwrotu nadpłaty przez US.


Termin złożenia PIT-28 za 2019 rok to 15 luty -  2 marzec 2020 r.

 

Źródło: pracosfera.com 

 

 

19 stycznia 2020
Nowy termin PIT
23 lutego 2020
Każdy może paść ofiarą hejtu zarówno internetowego jak i przeniesionego
16 lutego 2020
W 2020 roku nadal obowiązuje ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek
09 lutego 2020
Od stycznia bieżącego roku wprowadzone zostały indywidualne rachunki podatkowe. Ministerstwo
02 lutego 2020
Pracodawcy zatrudniający pracowników mieli obowiązek przekazania do urzędów skarbowych deklaracji
26 stycznia 2020
Od 14 stycznia ZUS rozpoczął przesyłanie do przedsiębiorców informacji o
19 stycznia 2020
W 2020 r. zmianie uległy terminy składania deklaracji podatkowych PIT

 

pracosfera.com


 

 

Hejt - konsekwencje

 

 

 

 

Kwota ograniczenia

składek ZUS 2020

 

 

 

Fałszywe sms-y

o mikrorachunkach

 

 

 

O pracosfera

Regulamin