Dodatkowe przerwy

w pracy od 2023 roku

 

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia 2023

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia -

miejsce pracy

 

pracosfera.com

Nowy urlop opiekuńczy od 2023 roku

26 marca 2023
W 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące przerw w
Pracodawca w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do
Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły
Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany w zatrudnianiu na okres próbny.
Nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku wprowadza zmiany w zakresie

Nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku wprowadza dodatkowe dni wolne od pracy. Jednym z nich jest nowy urlop opiekuńczy.

 

Dodatkowe dni wolne z tego tytułu będą przysługiwać rodzicom oraz opiekunom innych członów rodziny. Pracownik będzie miał prawo do dodatkowego 5-dniowego, bezpłatnego urlopu opiekuńczego.

 

Urlop będzie udzielany na wniosek pracownika w celu sprawowania osobistej opieki  lub wsparcia członków rodziny tj. dzieci, małżonka, małżonki, rodziców lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop będzie wliczany do stażu pracy.

 

Wniosek o urlop opiekuńczy powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed dniem rozpoczęcia urlopu, w formie papierowej lub elektronicznej.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin