Dodatkowe przerwy

w pracy od 2023 roku

 

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia 2023

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia -

miejsce pracy

 

pracosfera.com

Przesunięcie terminu zmian w Kodeksie pracy

14 sierpnia 2022
W 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące przerw w
Pracodawca w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do
Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły
Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany w zatrudnianiu na okres próbny.
Nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku wprowadza zmiany w zakresie

Od 2 sierpnia 2022 roku miały wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe regulacje miały w większości dotyczyć dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy rodzicielskiej.

 

Zmiany w Kodeksie pracy nie weszły w zakładanym terminie. Kolejnym przewidywanym terminem wprowadzenia nowych przepisów jest styczeń 2023 roku.

 

Nowe przepisy będą dotyczyć między innymi:

 

  • dni wolnych od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz dni wolnych z powodu wystąpienia tzw. siły wyższej,

 

  • pracy w porze nocnej,

 

  • urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich,

 

  • terminów zatrudnienia na okres próbny,

 

  • rozwiązywania umów zawartych na czas określony.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin