Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt

 

Od 2 sierpnia 2022 roku miały wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe regulacje miały w większości dotyczyć dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy rodzicielskiej.

 

Zmiany w Kodeksie pracy nie weszły w zakładanym terminie. Kolejnym przewidywanym terminem wprowadzenia nowych przepisów jest styczeń 2023 roku.

 

Nowe przepisy będą dotyczyć między innymi:

 

  • dni wolnych od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz dni wolnych z powodu wystąpienia tzw. siły wyższej,

 

  • pracy w porze nocnej,

 

  • urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich,

 

  • terminów zatrudnienia na okres próbny,

 

  • rozwiązywania umów zawartych na czas określony.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

W deklaracji podatkowej za 2022 rok składanej w 2023 roku
Ustawa o ruchu drogowym wprowadza od dnia 21 września 2022
Od 4 września 2022 roku przy rejestracji pojazdów nie ma
Od 17 września 2022 roku zmienią się przepisy ustawy Prawa
Od 2 sierpnia 2022 roku miały wejść w życie zmiany
Od 28 lipca 2022 roku podwyższone zostały minimalne kwoty diet
14 sierpnia 2022

Przesunięcie terminu zmian w Kodeksie pracy

 

pracosfera.com

 

 

 

Kwota odliczenia na

OPP w PIT za 2022 rok

 

 

 

Przepisy obowiązujące

pieszych - ścieżka rowerowa

 

 

Nowe zasady

rejestracji pojazdów 2022