Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt

 

Od 2 sierpnia 2022 roku miały wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe regulacje miały w większości dotyczyć dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy rodzicielskiej.

 

Zmiany w Kodeksie pracy nie weszły w zakładanym terminie. Kolejnym przewidywanym terminem wprowadzenia nowych przepisów jest styczeń 2023 roku.

 

Nowe przepisy będą dotyczyć między innymi:

 

  • dni wolnych od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz dni wolnych z powodu wystąpienia tzw. siły wyższej,

 

  • pracy w porze nocnej,

 

  • urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich,

 

  • terminów zatrudnienia na okres próbny,

 

  • rozwiązywania umów zawartych na czas określony.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Od stycznia 2023 roku zmianie uległ sposób opodatkowania przychodu z
Druk PIT-3 jest drukiem zawierającym oświadczenie osób otrzymujących zasiłki pieniężne
Przepisy o handlu w niedziele i święta określają rodzaj placówek
Od stycznia 2023 roku pracownik będzie mógł zrezygnować ze stosowania
W 2022 roku określone zostały nowe terminy składania dokumentów rozliczeniowych
W 2022 roku Święta Bożego Narodzenia wypadają 25 grudnia (niedziela)
14 sierpnia 2022

Przesunięcie terminu zmian w Kodeksie pracy

 

pracosfera.com

 

 

 

Opodatkowanie najmu

prywatnego w 2023r

 

 

Terminy przekazania

deklaracji podatkowych

za 2022r w 2023r

 

 

 

 

Kto powinien złożyć PIT-3