Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Przesunięcie terminu zmian w Kodeksie pracy

14 sierpnia 2022
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Od 2 sierpnia 2022 roku miały wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe regulacje miały w większości dotyczyć dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy rodzicielskiej.

 

Zmiany w Kodeksie pracy nie weszły w zakładanym terminie. Kolejnym przewidywanym terminem wprowadzenia nowych przepisów jest styczeń 2023 roku.

 

Nowe przepisy będą dotyczyć między innymi:

 

  • dni wolnych od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz dni wolnych z powodu wystąpienia tzw. siły wyższej,

 

  • pracy w porze nocnej,

 

  • urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich,

 

  • terminów zatrudnienia na okres próbny,

 

  • rozwiązywania umów zawartych na czas określony.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin