Podatek od plastiku

 

 

Administracja skarbowa

sprawdzi sprzedających

w internecie

 

 

Weryfikacja PESEL

przy zawieraniu umów

 

pracosfera.com

Termin zwrotu nadpłaty podatku za 2023 rok

24 marca 2024
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on
Część osób posiadająca ubezpieczenie w ZUS może otrzymać z ZUS
Ostatnim dniem na złożenie PIT-36 i PIT-37 za 2023 rok

Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on wykazany w deklaracji rocznej PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 otrzymają zwrot podatku na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Termin zwrotu podatku jest uzależniony od daty wpłynięcia deklaracji PIT do US.

 

W przypadku rocznej deklaracji PIT złożonej do US w formie druku papierowego, US powinien zwrócić nadpłatę nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania.

 

W przypadku rocznej deklaracji PIT wysłanej elektronicznie jako e-deklarację, US powinien zwrócić nadpłatę nie później niż w ciągu 45 dni od jej otrzymania.

 

Podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny powinni otrzymać zwrot w ciągu 30 dni.

 

Termin zwrotu może zostać wydłużony o 2 miesiące w przypadku złożenia korekty, nadpłata zostanie zwrócona nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od daty pierwszego rozliczenia.

 

Urząd skarbowy nie zwróci nadpłaty podatku podatnikom mającym zaległości podatkowe. Nadpłata razem z odsetkami będzie zaliczona na poczet zaległości podatkowych.

 

Podatnik wobec, którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez US również może nie otrzymać zwrotu całości lub części nadpłaconego podatku.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin